Search for government agency:
 

Browse by alphabets: A B D F G H I J K L M P R S T U Y

Jabatan Agama Islam - Kedah
(Islamic Religious Department)

Pejabat Am & Pertanyaan04-7333288
Masjid Zahir04-7319465
Pejabat-Pejabat Kadi
Baling04-4701232
Bandar Bharu04-4077930
Kota Setar04-7337900
Kuala Muda04-4252875
Phone04-4257382
Kubang Pasu04-9171213
Kulim04-4903773
Langkawi04-9666218
Padang Terap04-7866219
Pendang04-7596024
Sik04-4695229
Pejabat-Pejabat Zakat Daerah
Baling04-4702428
Padang Terap04-7866239
Yan04-4683482