Search for government agency:
 

Browse by alphabets: A B D F G H I J K L M P R S T U Y

Jabatan Laut Sarawak - Sarawak
(Sarawak Marine Department)

Pejabat Am & Pertanyaan082-484159
Pejabat-Pejabat Laut Kawasan
Bintulu086-318967
Limbang085-211130
Sarawak Barat-Muara Tebas082-438454
Sarawak Tengah-Sibu084-332757
Sarawak Timur-Miri085-442126
Sarikei084-651221
Stesen Kuala Baram085-604855
Stesen Lawas085-283551
Stesen Marudi085-755320
Stesen Sematan082-711095