Search for government agency:
 

Browse by alphabets: A B D F G H I J K L M P R S T U Y

Jabatan Pertanian Malaysia - Sarawak
(Department of Agriculture Malaysia)

Pejabat Am & Pertanyaan082-441000
Pejabat-Pejabat Pertanian Bahagian
Betong083-472005
Bintulu086-311484
Kapit084-796316
Kuching082-248922
Limbang085-217916
Miri085-432933
Mukah084-871205
Samarahan082-671221
Sarikei084-654144
Sibu084-333711
Sri Aman083-322120
Pejabat-Pejabat Pertanian Daerah
Asajaya082-828112
Balingan086-484014
Bau082-763115
Belaga086-461331
Belawai084-815230
Dalat084-864218
Daro084-823244
Debak083-464127
Engkilili083-563030
Julau084-734213
Kabong083-411203
Kanowit084-752115
Kapit084-796280
Kuala Oya084-867214
Lingga083-570236
Lubok Antu083-584124
Lundu082-735103
Marudi085-755757
Matu084-832221
Meradong084-693266
Miri085-432791
Pakan084-719122
Pantu083-308267
Pusa083-465120
Roban083-427225
Samarahan082-671221
Sambir082-436203
Saratok083-436128
Sarikei084-652906
Sebauh086-422255
Sebuyau083-467102
Selangau084-891136
Sematan082-711149
Serian082-874021
Sibu084-333711
Siburan082-864220
Simunjan082-803616
Song084-777253
Spaoh083-473328
Sri Aman083-322105
Tatau086-584624
Tebakang082-896218
Tebedu082-797217
Pertubuhan Peladang Negeri082-420162
Pertubuhan-Pertubuhan Peladang Kawasan
Baram085-756193
Pertubuhan-Pertubuhan Peladang Kawawasan
Bau082-763773
Bekenu085-719635
Belaga086-461331
Betong083-472346
Bintulu086-331113
Dalat084-864195
Daro084-823244
Engkili083-563509
Julau084-734655
Kapit084-797654
Kuching082-422870
Lawas085-285155
Limbang085-212058
Lundu082-735543
Matu084-832221
Meradong084-693401
Mukah084-872080
Pantu083-308267
Samarahan082-671221
Saratok083-436491
Sarikei084-652906
Serian082-874063
Sibu084-349969
Siburan082-864220
Simunjan082-821352
Sri Aman083-322105
Subis085-432933
Tatau086-584624