Search for government agency:
 
Home » Government » Keyword : lembaga-sungai-sungai sarawak

lembaga-sungai-sungai sarawak

Browse by alphabets: A B D F G H I J K L M P R S T U Y

From 1 to 30, total 255

 1. Lembaga Sungai-Sungai - Sarawak River Board - Sarawak
 2. Lembaga Getah Malaysia - Malaysian Rubber Board - Selangor
 3. Lembaga Hasil Dalam Negeri - Inland Revenue Board - Kedah
 4. Lembaga Getah Malaysia - Malaysian Rubber Board - Ibu Pejabat
 5. Lembaga Getah Malaysia - Malaysian Rubber Board - Kedah
 6. Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR) - Development Authority of Kelantan Selatan - Kelantan
 7. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) - Federal Land Development Authority (FELDA) - Selangor
 8. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) - Federal Land Development Authority (FELDA) - Perak
 9. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) - Federal Land Development Authority (FELDA) - Kedah
 10. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) - Federal Agriculture Marketing Authority (FAMA) - Kedah
 11. Lembaga Penduduk & Pembangunan Keluarga Negara - National Population & Family Development Board - Kedah
 12. Lembaga Penduduk & Pembangunan Keluarga Negara - National Population & Family Development Board - Wilayah Persekutuan
 13. Lembaga Koko Malaysia - Malaysian Cocoa Board - Sarawak
 14. Lembaga Pelabuhan Kuching - Kuching Port Authority - Sarawak
 15. Lembaga Pelabuhan Miri - Miri Port Authority - Sarawak
 16. Lembaga Pertubuhan Peladang - Farmers Organization Authority - Pulau Pinang
 17. Lembaga Pertubuhan Peladang - Farmers Organization Authority - Selangor
 18. Lembaga Pertubuhan Peladang - Farmers Organization Authority - Kedah
 19. Lembaga Getah Malaysia - Malaysian Rubber Board - Sarawak
 20. Lembaga Kemajuan Tanah - Land Development Authority - Sarawak
 21. Lembaga Hasil Dalam Negeri - Inland Revenue Board - Sarawak
 22. Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia - Malaysia Tourism Promotion Board - Sarawak
 23. Lembaga Penduduk & Pembangunan Keluarga Negara - National Population & Family Development Board - Sarawak
 24. Lembaga Air Kuching - Kuching Water Board - Sarawak
 25. Lembaga Air Sibu - Sibu Water Board - Sarawak
 26. Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA) - Malaysian Industrial Development Authority (MIDA) - Sarawak
 27. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia - Construction Industry Development Board - Sarawak
 28. Lembaga Pelabuhan Bintulu - Bintulu Port Authority - Sarawak
 29. Lembaga Pelabuhan Rajang - Rajang Port Authority - Sarawak
 30. Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) - Kemubu Agricultural Development Authority - Kelantan
Page:1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next >>